Velkommen til Nørreheden

Nørreheden er et § 107 og § 108 helhedstilbud med plads til 8 voksne udviklingshæmmede beboere, som kan få udbytte af en hverdag med aktivt indhold, i rummelige familielignende, nære og landlige omgivelser

Leder og tilsynsførende

Socialtilsyn Nord er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Formand for Botilbuddet Nørrehedens bestyrelsen er sognepræst Ole Raakjær, Sulsted.

Henvendelse til Nørrehedens leder Jan Arnbjørn på tlf. 98 26 16 86 eller norreheden@norreheden.dk

Seneste nyt fra Nørreheden

Kære alle.

Der er nu kommet nye regler for besøg på bosteder, og det gælder heldigvis også for os på Nørreheden.
Jeg har indsat et faktaark om de nye regler her nedenfor.

Så hvis der er ønske om at besøge en pårørende på Nørreheden, skal man kontakte mig, så laver vi en aftale snarest."Faktaark om lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet

Den nye bekendtgørelse medfører følgende ændringer i besøgsrestriktionerne:

Visse dagtilbud er ikke længere omfattet af besøgsforbuddet.

• Sociale akuttilbud, stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er ikke længere omfattet af forsøgsforbuddet. Det er dog stadig vigtigt, at tilbuddene overholder de generelle sundhedsfaglige retningslinjer.

1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende

• Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt en beboers nærmeste pårørende. Det betyder, at det nu i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

◦ Der er fortsat adgang til besøg for borgere i de kritiske situationer

◦ Og for andre beboere nu af 1-2 faste besøgspersoner

Hvem er nærmeste pårørende

• Bekendtgørelsens definition af nære pårørende er:

◦ En ægtefælle eller en samlever

◦ Slægtninge i lige linje

◦ Det kan også være søskende, stedbørn og plejebørn

Lokale beslutninger

• Det er den lokale ledelse, der beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner. Der skal ske inddragelse af beboeren, og beslutningen kan bl.a. basere sig på::

◦ Tilbuddets kendskab til beboeren

◦ Tilbuddets hidtidige erfaringer om besøg hos den pågældende beboer

◦ Beboerens evt. egne ønsker

◦ Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være den pågældendes faste besøgspersoner

Afvikling af besøg skal ske på tilbuddets udearealer

• Besøgene af de 1-2 faste besøgspersoner skal ske på tilbuddenes udearealer på en social- og sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet.

• Ledelsen på de enkelte tilbud skal på den baggrund vurdere, hvordan besøgene kan afvikles.

• Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

• Derfor skal der bl.a. tages stilling til:

◦ Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed

◦ Fastsættelse af besøgenes hyppighed

◦ Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg

◦ Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende

◦ Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge

◦ Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”

Besøg i boliger med egen indgang

• En beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over, hvis:

◦ Borgeren har egen indgang fra udearealer

◦ Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes

◦ De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer

◦ Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

Baggrund for besøgsrestriktioner på socialområdet

• Den 4. april udstedte social- og indenrigsministeren bekendtgørelse nr. 372 om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

• Formålet med besøgsforbuddet er at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder mod coronavirus. Forbuddet har været gældende for både fællesarealer, udearealer og de arealer, som beboeren selv råder over.

• Besøg har hidtil alene været muligt, hvis der var tale om kritiske situationer og i så fald skulle det ske efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse. Kritiske situationer kan f.eks være besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person, forældres besøg hos et barn under 18 år eller hos en voksen med en kognitiv funktionsnedsættelse".

Med venlig hilsen


Jan Arnbjørn


Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede