Ansatte på botilbud Nørreheden

Personale:

Leder Søren Wiwe
 
Personalegruppen består derudover af stedfortræder Brian Bo Christensen og 8 ansatte, hovedparten med både en pædagogisk, og en håndværksmæssig baggrund. 
 
Samlet dækker personalegruppens kompetencer de behov og krav, der stilles til arbejdet med målgruppen og i de omgivelser, der hører til Nørreheden.
 
 

Personalekompetencer:

I hverdagen stilles mange krav til personalets viden og kunnen, lige fra paratviden om og lyst til at slagte kyllinger, over projekter som at lave en jordkælder til vinteropbevaring af vore grøntsager, og til komplicerede pædagogiske problemstillinger.

Personalekompetencerne spænder vidt og er i stadig udvikling via efter- og videreuddannelse. Samlet har vi uddannelser og erfaringer indenfor social- og specialpædagogik, ergoterapi, landbrug og gartneri, tømrer/slagterfaget samt naturligvis ledelse, regnskab og finansiering. 
   

På jobbet:

Ved fuld belægning er der på hverdage tre personaler på vagt, hvoraf den ene er en gennemgående døgnvagt fra kl. 8 morgen til næste dag kl. 8. En anden vagt går fra kl. 8 til 20 samt en vagt fra kl. 8.00 til 15.30

Der afholdes 4-timers personalemøder hver anden uge, hvor alle ansatte deltager. P-møderne forlænges, når der er emner af særlig interesse eller vigtighed.

Ud over en række faste punkter på dagsordenen og de til enhver tid aktuelle emner, er der afsat tid til diskussion af overordnede værdier og begreber. På den måde søger vi til stadighed at opnå fælles forståelse af det pædagogiske arbejde.

I årets løb afholdes 3-4 pædagogiske dage, hvor vi enten inviterer eksterne oplægsholdere eller selv går i dybden med udvalgte emner.
 
 

Supervision og personaleudvikling:

Der anvendes ekstern supervisor et aftalt antal gange i årets løb. Supervisionen foregår i personalegruppen, men der kan også aftales individuelle forløb.
Personaleudviklingen koncentrerer sig om værdier, faglighed og dokumentation. Der anvendes ekstern udviklingskonsulent.

Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede