Det gode liv

På Nørreheden mener vi, at et godt liv for beboerne er kendetegnet ved bl.a. at have indflydelse på eget liv i videst mulig omfang, at blive udfordret på meninger, holdninger og kunnen, at blive mødt med interesse og omsorg og få støtte og hjælp til de problemer, beboerens udviklingshandicap medfører.
 
Vi mener, at forudsætningerne for at kunne leve det gode liv i høj grad er tilstede på Nørreheden.

Samvær:
Nørreheden har meget familielignende rammer. Samværet mellem beboer og beboer / beboer og personale er tæt med fokus på et trygt og godt socialt miljø. Vi vægter at gøre ting i fællesskab, at fastholde traditioner og være hinandens garant for at blive set og hørt.

Det gode liv er forskelligt for de enkelte beboere.  Ud fra handleplan, delmål og helhedsvurdering skønnes, hvad den enkelte i situationen kan profitere bedst af.  Personalet bliver til stadighed udfordret på holdninger, ligesom vi selv arbejder med beboernes holdninger, hvis vi i analysen når frem til, at en holdningsændring er vejen til en ønsket udvikling.

Lokalsamfundet:
De daglige indkøb gøres i vid udstrækning i lokalsamfundet. Det giver beboerne en god selvopfattelse, når både købmanden, lokale håndværkere og bankfolkene kender den enkelte, og tager sig tid til småsnak og lytter til beboernes oplevelser. Vi har dejlige naboer, som gennem årene har fået et godt kendskab til beboerne, og som udviser god interesse for deres liv.

Vi syntes, beboere er gode ambassadører for Nørreheden.
 
En typisk hverdag kunne forløbe således:
Der er morgenmad kl. 8, hvor dagens personale netop er mødt ind, og sammen spises der morgenmad. Efter morgenmaden holdes en kort briefing, hvor personalet fordeler dagens opgaver. Herefter går man i gang med arbejdet.

Ude er der pasning af dyr, pryd- og køkkenhaver, save og kløve brænde eller andre aktiviteter, afhængig af årstiden. Inde er der opgaver, der relaterer sig til husholdningen. Der skal vaskes tøj, handles ind, ordnes værelser, hentes grøntsager ind til måltiderne, måske skal der bages eller syltes. Der er oprydning på værelserne, den daglige rengøring varetages af rengøringsfirma. 

Om formiddagen holdes kaffepause kl. 10, og den serveres altid med vand, knækbrød, frugt og grøntsager.  Efter pausen fortsætter aktiviteterne frem til det varme måltid kl. 12.

Efter måltidet holdes en stillepause, hvor beboerne på deres værelser. Enten kan man snuppe sig en lur, høre musik eller slappe af på anden måde i ca. 30-40 min. Personalet bruger pausen til samtale og diskussion.


Når stillepausen er slut, går man igen i gang med beskæftigelsen. Måske skal der laves flis til gangene omkring hus og have, måske skal der køres en tur til foderstofhandleren efter foder eller gødning. Det er også tid efter stillepausen til motion for de beboere, der skal ud og gå eller cykle en tur.

Der er kaffepause kl. 15, og proceduren er den samme som ved formiddagskaffen. Herefter er det tid til aftenfodring, og arbejdsdagen slutter herefter. Om sommeren kan det være svært at afslutte arbejdet, og man kan sagtens gå og ordne noget ude, så længe lysten er der. Udebeskæftigelsen prioriteres højt, da den er grundlaget for Nørrehedens koncept ”fra jord til bord”.

På regnvejrsdage og i vinterperioden er der arbejde i værkstedet, hvor der både foregår kreative tiltag samt bliver ordnet cykler og repareret ting og sager.
Efter at arbejdstiden er slut ved 16-tiden, er der fri tid, hvor beboerne kan dyrke deres interesser eller slappe af, som hver især har lyst til.

Aftensmaden skal især i vinterhalvåret passe med aftenaktiviteterne. Der er beboere, der skal i aftenskole mandage og torsdage, og de fleste tager til klubaften i Klub George i Brønderslev onsdage aftner.
 
Aftnerne er ofte præget af, at beboerne er meget ude i dagens løb, og er ret aktive med mange ting. De fleste er naturlig trætte, og aftenkaffen er tit afslutningen på dagen.
På hverdage deltager nogle af beboerne i handikapridning, zoneterapi, svømning og massage, der er personaledeltagels til alle disse aktiviteter.
Der er regelmæssige individuelle byture, tandlæge, frisør og mulighed for kurser ud over Specialskolens vintertilbud, ligeledes med personale ledsagelse.
Indflydelse på eget liv og træning i selvstændighed styrkes på de månedlige beboermøder. Her diskuteres trivsel, ønsker til ture, ferie og madplaner. Herudover kan alle emner tages op, store som små.
En beboer er med let støtte ordstyrer og møderne foregår meget saglige og tages alvorligt i de ca. 1 ½ time møderne varer. Mellem møderne kommer beboerne med emner til dagsordener og er meget opmærksomme på at deres punkter bliver taget op og at der træffes beslutninger.

Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede