Målgruppe og pris

Nørrehedens tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede borgere over 18 år, som visiteres efter § 107 eller 108 i Serviceloven. Vi tilbyder plads og beskæftigelse til borgere, som kan profitere af nære familielignende forhold i landlige og rumlige omgivelser/rammer.

Målgruppen har behov for varig støtte og vejledning omkring almindelige daglige funktioner såsom personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

Et fysisk handicap er kun begrænsende i det omfang, husets indretning og udearealerne betinger. 

Døgnprisen udgør i 2021 kr. 2407,-

Dette beløb dækker:

  • Et botilbud, hvor beboeren har eget værelse med bad og toilet. Gode og lyse fællesarealer. Have og natur lige uden for døren. Transport til alle aktiviteter. Personaleledsagelse til individuelle ferier og andet.
  • Et beskæftigelsestilbud med aktiviteter ud fra konceptet ”fra jord til bord”. Daglig fysisk aktivitet udendørs. Temauger, kreative tilbud, projektarbejde, et beskæftigelsestilbud i stadig udvikling.
  • Et velkvalificeret og erfarent personale, der arbejder med beboerens individuelle behov og problemstillinger

Egenbetaling:

Anbringende kommune beregner beboernes egenbetaling.
Dette beløb dækker kost, logi, rengøring, el og varme. 


Du finder bostedet her

Kontakt botilbuddet på

Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Nordjylland
Se kort

98 26 16 86
 
 
 

Bosted for udviklingshæmmede